Friday, October 9, 2009

Skadelig neglelakk

Er du en av dem som stadig vekk maler neglene dine? Vet du egentlig hva neglelakken inneholder?

Så mye som 30% av all neglelakk inneholder toulen. Da Statens Forurensingstilsyn i 2006 forbød toluen i lim og spraymaling, skrev de at toulen "har evne til å gå inn i fettvev i organismer. Det kan tas opp ved innånding eller gjennom huden. Toulen som er kommet inn i kroppen, vil i stor grad lagres og gå inn i nervesystemets fett og fettvev. Ved daglig eksponering for toulen vil stoffet oppkonsentreres i kroppen...Toulen er reproduksjonsskadelig og spedbarn kan bli påvirket i ammeperioden".

Altså, neglelakk inneholder et stoff som er forbudt i både maling og lim; og vanligvis brukes ikke disse produktene på kroppen. EU-regler tillater at intill 25 prosent av inneholdet i neglelakken et toulin. Mattillsynet ( som er annsvarlig for å følge opp EU's kosmetikkdirektiv ) ville nylig senke de lovlige prosenten av toulen i neglelakk, men nådde ikke gjennom i EU.Jeg synes absolutt at dette krever drastiske tiltak, siden toulen er et så skadelig stoff. Jeg kjenner mange som bruker neglelakk jevnlig og ikke har en anelse om hva neglelakken faktisk inneholder. Selv har jeg blitt mer bevisst over hva jeg kjøper for å unndgå å bli straffet i fremtiden.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails